Roboty jsou stroje určené k vykonávání úkolů, ke kterým jsou vyrobeny a naprogramovány, a to s různou mírou samostatnosti. Průmyslové roboty jsou dle jedné z definic takové, které „vykonávají operace přímo související s výrobou“. Těmi mohou být třeba různé technologické operace, jako například svařování, ke kterému jsou dnes používány poměrně hojně.
Moderní robot

Počátky průmyslových robotů

Pro potřebu urychlení a zpřesnění výroby vývoj robotů započal po 2. světové válce. První průmyslové roboty spatřily světlo světa již v letech 1959 až 1961 a další v menší míře postupně následovaly. V dnešní době je robotizace na vysoké úrovni, a to jak z pohledu technologií, tak i množství využívaných robotů.

Současnost a kritéria výběru

V současnosti již neprobíhají výrazné skoky ve vývoji, provádí se jen různé modifikace a optimalizace základních koncepcí k větším úsporám a k lepším výkonům a efektivitě. Výrobců průmyslových robotů je celá řada. Z těch nejznámějších lze jmenovat například KUKA, ABB nebo Fanuc .
V závislosti na druhu technologie a požadavkům na robota pro každou výrobu je třeba jej vybírat na základě jeho základních vlastností, kterými jsou kupříkladu:
– maximální možná nosnost a zatížení robota,
– rychlost chodu jeho nebo příslušenství,
– velikost i tvar pracovního a manipulačního prostoru,
– možnosti polohování různých pracovních částí,
– sériové nebo paralelní pohybové uspořádání,
– druh pohonných jednotek a jejich umístění.
Staré průmyslové roboty

Pracovní prostředí a tak dále

Vhodnost využití daného průmyslového robota závisí zejména na zamýšleném konkrétním využití a prostředí, kde bude pracovat. Je zřejmé, že budou na robota zcela jiné nároky, předpisy a nařízení pro výrobu strojírenskou, elektrotechnickou, chemickou, nebo potravinářskou. Nejprve je tedy třeba zamyslet se nad touto stránkou věci, a následně nad ostatními kritérii.