Vyplatí se kartušová filtrace?

Kartuše je plastový válcový box, který uvnitř vyplňuje papírová filtrační vložka. Podle způsobu provedení filtru se může lišit rozměry i tvarem, nejčastěji se však setkáváme s provedením ve tvaru soustředných kruhů uvnitř výplně, prostorově prolisovaných do tvaru harmoniky. Vodní náplň, která tudy prochází, zanechává na stěnách vložky nečistoty a celé zařízení funguje na podobném principu jako filtrace v kávovaru.
Tento způsob je nastaven tak, aby bezpečně zvládl přefiltrovat pouze menší rozměry nádrží typu vířivek a relaxačních bazénů. Náplně kartuší se musí měnit poměrně často, někdy i jednou za dva až tři dny. Výhodou je však velmi nízká pořizovací cena a pro malé nádrže dostačující způsob filtrování vody.

míček

Zvažte pískovou

Pro bazény o velikosti nad 5 krychlových metrů vody se již vyplatí zvážit, zda nepořídit výkonnější způsob, a tím jsou pískové filtrace. Základem je plastový zásobník na náplň, většinou křemičitý písek, případně minerál zeolit, zapojený do okruhu s výkonným čerpadlem. Výhodou je málo pracný způsob očisty vody, stačí jen jednou týdně propláchnout písek čistou vodou a samotnou náplň lze měnit až po jedné až třech sezónách. Jestliže použijete zeolit, půjde o mimořádně důkladný způsob, mnohem výkonnější, než u papírových kartuší.
Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, to je však relativní ve srovnání s častou výměnou výplní papírové filtrační vložky.

dno

Kdy použít vločkovač

V souvislosti s filtrováním vody může nastat problém v okamžiku, kdy musíte řešit výskyt vodních řas a jejich eliminaci. Často se totiž stává, že po aplikaci algicidního přípravku se voda zakalí velmi jemnými částečkami řas, jež se nezachytí ve filtrační patroně. Pro tento účel existuje tzv. vločkovač, který sloučí odumřelé organismy do větších celků. Ty pak klesnou ke dnu a odsají se bazénovým vysavačem a ty rozptýlené ve vodě se v křemičitém písku nebo zeolitu zachytí.