Základem všeho je životní pojištění, které nabízí možnosti mnohých doplňkových pojištění. Prakticky všechny typy toho úrazové tak lze snadno připojit. Získáme tak komplexní ochranu vůči nepříjemným situacím, které mohou neblaze ovlivnit náš život či zdraví. Kromě toho, že je lze připojit, je možné je samozřejmě pořídit také samostatně. O jakých typech se bavíme?

trvalé následky

Prvním typem je úrazové pojištění, které nás zabezpečuje pro případ úrazů a jejich důsledků. Jedním z hlavních druhů je zajištění pro případ smrti úrazem, neméně důležité je pak pojištění, když nastanou trvalé následky důsledkem tohoto úrazu. Tyto dva typy tvoří základ, který využívá drtivá většina klientů pojišťoven. Pouze pár jedinců jej nemá. Není vůbec divu, protože se může jednat o tak závažné ztížení života, které znemožní získání dostatečného příjmu domácnostem.

Nicméně je také nutné zmínit, že trvalé následky jsou posuzovány nejméně po roce od úrazu, kdy se zranění ustálí. Proto se může hodit také doplňkové pojištění denních dávek pro případ úrazu, které zajistí příjem po tuto dobu.

Pojistit si lze také invaliditu, musí se ale jednat o tzv. plnou invaliditu neboli invaliditu 3. stupně. Pokud je vám tento stav přiznán, pojišťovna vám bude posílat pravidelný měsíční důchod nebo plnění vyplatí jednorázově.

trvalé následky 1

Druhým typem pojištění je nemoc – každá pojišťovna má vyjmenovány jednotlivé choroby, proti nimž se lze pojistit. V potaz se berou již prodělané nemoci, které mohou při prodělání vážných onemocnění způsobit zrušení plnění. Proto je třeba zvážit, zda se placení tohoto druhu vůbec vyplatí..

Mnohem lepší je pojištění vůči běžným nemocem, které ale dokážou vyřadit člověka z pracovního tempa i na pár měsíců. Například takové pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti se rozhodně může vyplatit. Opět je ale třeba zvážit, zda se vyplatí toto pojištění vůbec zjednávat, nepatří totiž mezi nejlevnější.