V soukromém podnikání to chodí tak, že se sem nejprve investují potřebné peníze, jež se následně provozovateli takové vlastní firmy vracejí navýšené o hodnotu zde odvedené práce. Což by mělo teoreticky znamenat, že podnikatel, který usilovně a kvalitně pracuje, vydělává a úměrně jeho schopnostem se mu i dobře vede.

Jenže ono tomu tak v nejednom případě není. Často dojde k tomu, že i když se takový soukromník snaží sebevíc, kýženého efektu se nedočká. Tedy nevydělá si tolik, kolik by potřeboval ke své obživě a k udržení svého podniku v chodu. A je nasnadě, že když nejsou peníze, nedaří se tu leccos a možná také vůbec nic.

ekonomický graf

Jenže záruku dostatečných zisků podnikateli nikdo nedá. Tento si musí vždy a za všech okolností poradit sám. A protože jsou tu i objektivní problémy, s nimiž někdo takový nic nenadělá, měl by podnikatel vědět i to, kam se případně obrátit se žádostí o půjčku, pokud potřebuje finance na překlenutí momentálních nesnází a restart.

Že na tom nic není? Že se podobných podnikatelských půjček nabízí dost a dost? Ano, je tomu tak, že podnikatelské půjčky nabízí nejedna finanční instituce. Jenže ona sama existence nějakých takových nabídek ještě ani zdaleka nestačí. Je také třeba, aby zájemci o ně splňovali požadovaná kritéria, bez čehož jim půjčka schválena nebývá.

růst ekonomiky

A ti, kdo neuspějí v bankách, jež posuzují žadatele velmi přísně, by tedy měli vědět, že existuje i nebankovní hypotéka, což je půjčka, jež se získává ve srovnání s bankovní konkurencí daleko snáze. Tady stačí dát do zástavy nemovitost a rázem se dá vyhovět i těm z řad podnikatelů, s nimiž by jinak finanční instituce nechtěly mít nic společného. I za docela příznivých podmínek se tu získají peníze, jež lze do skomírajícího podnikání investovat, a to i v případě podnikatelů, kteří mají jenom skoupé zisky, záznamy v registrech dlužníků a další těžkosti.