Pokud ne, pojďme se tedy na něj podívat úplně zblízka. Zeolitje krystalický hydratovaný alumosilikát alkalických kovů a kovů alkalických zemin či hornin. Jeho velká jedinečnost spočívá zejména v tom, že jeho prostorové uspořádání atomů tvoří kanálky a dutiny různých rozměrů. V těchto vytvořených kanálcích se potom mohou zachytávat látky všech skupenství. Také kladně nabité kationty nejsou v jeho struktuře pevně vázané a mohou tak být za určitých podmínek vyměňovány za jiné. Proto je tento filtrační písek hojně využíván pro výměnu zejména v iontových procesech.bazen

Učiňte svou vodní lázeň průzračnou a bezchybně čistou pro koupání

Kdo by si nechtěl dopřát zejména v letních dnech krásnou chladivou lázeň, kterou mu může dopřát zahradní bazén? Snad každý, ale právě ti zkušenější již ví, že udržet vodu ve stále skvělé kondici není vůbec lehké. A tak rozhodně neváhejte s použitím chlorových bazénových přípravků, s využitím různých filtračních přípravků, mezi které patří i oblíbený hlinito-křemičitanové minerální písek nebo s kyslíkovými tabletami, které velmi prakticky okysličí starší vodu, kterou tak desinfikuje.

Chováte rybičky a chcete pro ně jen to nejlepší?

Pokud jste vášnivým akvaristickým nadšencem jistě i pro vás je filtrační písek Zeolit denním přítelem. Na zasazení rostlinek a k řádnému filtrování vodní nádrže je totiž úplně nejlepším pomocníkem vedoucím ke skvělé kondici vodní lázně a tím i zdraví vašich rybiček. Můžete si pořídit větší balení o 20 – 30 kg, které můžete používat k výměně vody v nádrži a kvalitní filtraci vašeho akvária. Při dodržení pravidel používání tohoto filtračního „písku“ můžete použít celý obsah po regeneraci chloridem sodným i několikrát.bazen1

Nejlepším spolehlivým řešením pro filtrace vašich vodních nádrží je používání praktického a oblíbeného Zeolitu. Funguje spolehlivě také při čištění zahradních jezírek a vodních ploch, kde zajišťuje úlohu makro i mikro-filtrace a také zbavuje vodu těžkých kovů a dalších nepříznivých látek.