Domov není jen místem, kam se chodíme najít a spát. Domov představuje naše vlastní zázemí. Jenom doma se cítíme bezpečně, příjemně, zkrátka skvěle, pokud nás nic jiného netrápí. Je to místo pochopení, útěchy i radosti. A právě až zestárneme, představuje tento jeden pojem: „domov“ dvojí smysl. Náš domov dává nový smysl pro život starším lidem, postiženým demencí.
stařenka na slunci
V tomto ohledu se snažíme pečovat o starší lidi, kteří nemají už v běžném světě tolik útěchy ani pochopení a to kolikrát ani od svých nejbližších a proto je zde naše zařízení, které pečuje o osoby, které jsou postiženou stařeckou, Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí. Mívají často sníženou soběstačnost a jsou pro sebe nebo pro své nejbližší okolí mnohdy až nebezpeční, když sami vychází ven, toulají se a mohou se i ztratit a zapomenout, kde je jejich domov, kde je jejich zázemí a proto se je snažíme i v tomto ohledu chránit. Stav těchto lidí ve většině případů vyžaduje pomoc druhé osoby, a proto jsem jim k dispozici 24 hodin denně.

Co je našim hlavním cílem?

Ø Především udržet tyto lidi alespoň ve stavu, kdy o sebe mohou částečně pečovat, protože díky tomu se tito lidé cítí lépe. Snažíme se udržet co nejdéle jejich vlastnosti a dovednosti, aby měli kvalitní a spokojený život .
křeslo u zrcadla

Ø Nejvíce se snažíme o to, aby se u nás cítili jako doma. Aby zde měli své zázemí a cítili se zde bezpečně a příjemně. Kvalitní život je o pocitu. Jakmile se cítíte dobře, pak můžete být alespoň částečně šťastní a právě o to se zde snažíme.
Ø Zabezpečujeme samozřejmě také veškerou zdravotnickou péči. Týká se to odborných vyšetření i běžné zdravotnické péče.
Ø Vytváříme příjemné podmínky pro bydlení. Za cíl si dáváme vytvářet atmosféru, která bude plná pohody, klidu a dobré nálady. Rozvíjíme sociální kontakty a plně podporujeme přirozené vztahy. Především jde o udržení vazby s rodinou či přáteli.
Ø Našim úkolem je co nejvíce přiblížit pobyt v našem domově běžnému dennímu režimu, jako kdyby tito lidé vůbec nebyli v nějakém domově, ale měli zcela normální styl života. Díky tomu udržujeme stále vysoký standart života s jejich srovnatelnou věkovou skupinou, která žije mimo zařízení.